Select Page

Piekritīsi – izcilam vadītājam ir svarīgi nodrošināt un palielināt uzņēmuma  peļņu. Ir svarīgi pārzināt pašizmaksas struktūru un dinamiku. Pārzināt ieņēmumu daļu. Izdevumus – zināt vājās un stiprās pozīcijas, lai pieņemtu peļņu nesošus lēmumus nākotnē. Ir svarīgi uzskatāmi pārredzēt finansiālo situāciju – TURĒT ROKU UZ PULSA.

Mans ceļš līdz šim unikālajam piedāvājumam ir mērāms 14 gadu garumā. Uzkrāta pieredze un zināšanas, iegūtas atziņas, izveidota praktiska un saprotama sistēma uzņēmējiem saprotamā valodā!

UZŅĒMUMU ĪPAŠNIEKIEM UN VADĪTĀJIEM!

Vai Jums ir neatbildēti vismaz 2 no zemāk minētajiem jautājumiem:

 • No kurienes radusies tāda peļņa vai zaudējumi?
 • Kāda ir ieņēmumu veidu (projektu, preču vai pakalpojumu) klasifikācija un dinamika? Kuri ieņēmumu veidi ir ienesīgākie,  atšifrējums un dinamika pa mēnešiem?
 • Kādas tieši izmaksas sastāda Administrācijas izmaksas, atšifrējums un dinamika pa mēnešiem?
 • Kādas tieši izmaksas sastāda Tiešās Mainīgās ražošanas izmaksas, kas sastāda tiešo pašizmaksu, atšifrējums un dinamika pa mēnešiem?
 • Kādas tieši izmaksas sastāda Pārējās ražošanas izmaksas, atšifrējums un dinamika pa mēnešiem?
 • Kāda ir Tiešās un kopējās pašizmaksas dinamika pa mēnešiem un izdevumu veidiem, kādas lielākās izdevumu pozīcijas sastāda pašizmaksu?
 • Kāda ir uzņēmuma tiešā naudas plūsma, atšifrējums pa pozīciju veidiem un pa mēnešiem?
 • Kādas izmaksu pozīcijas samazināt, lai palielinātu uzņēmuma peļņu?

KĀDĒĻ “BUDŽETA SISTĒMA”?

“Biznesa izaugsme” ir manis dibināts un lolots uzņēmums.

“BUDŽETA SISTĒMA” ir manis izstrādāta unikāla uzņēmuma budžetēšanas sistēma, kas ļauj viegli pārvaldīt uzņēmuma finanses un pieņemt peļņu nesošus lēmumus.

Ticu, ka dzīvē viss notiek īstajā laikā un vietā. Ne ātrāk, ne vēlāk. Katram notikumam ir “Tauriņa efekts”.

Mana pamatizglītība ir Grāmatvede. Pirms 14 gadiem sāku strādāt lielā uzņēmumā sagādes daļā, kur iepazinu exceli, pamazām atklāju tā iespējas, gatavojot dažādas atskaites, grafikus un ziņojumus vadībai. Tajā laikā pabeidzu augstskolu un diplomdarbā dibināju savu pirmo uzņēmumu – autoservisu un aizstāvēju biznesa plānu. Tā sākās mana grāmatvedes un finanšu vadītājas karjera.

Pirms 11 gadiem sāku strādāt ostas uzņēmumā par galveno ekonomisti, strādājot pie 86 milj. EUR vērta projekta un darbojoties ar uzņēmuma, kura apgrozījums mērāms desmitos miljonos EUR gadā, grāmatvedības datiem. Tajā laikā notika vēl būvniecības darbi, strādāju ar biznesa plāniem, plānojot darbību un investīcijas. Rēķināju iespējamo pašizmaksu, pakalpojuma cenu, modelēju vairākus darbības scenārijus par vairākiem gadiem uz priekšu. Vairāku gadu laikā tika ieviesta budžeta plānošanas un analīzes sistēma uzņēmumā, kas darbojas vēl šodien.

Darbojos ar biznesa plānu, budžeta plānu, naudas plūsmas, pašizmaksas aprēķinu un analīžu, dažādu citu atskaišu un aprēķinu sastādīšanu bankām, investoriem un akcionāriem. Tā iegūstot nenovērtējamu pieredzi dažādu tabulu veidošanā, vairāku finanšu tabulu integrēšanu vienotā sistēmā finanšu analīzei un struktūras optimizācijai, strādāšanu ar lielapjoma datu bāzēm (budžeta plānu, biznesa plānu, naudas plūsmas plānu sastādīšana, pašizmaksas aprēķināšanu un kontroli), formulu pielietošanu, sistēmas veidošanu, grafiku un diagrammu sastādīšanu, jaunu procesu un darbību ieviešanu kopēju finanšu procesu uzlabošanai un optimizācijai.

Paralēli aktīvāk pievērsos grāmatvedības pakalpojumu sniegšanai, līdz atstāju savu ekonomistes darbu drošās rokās un pilnībā pievērsos darbībai savā uzņēmumā. Strādāju ar uzņēmumiem, palīdzot uzņēmējiem dibināt jaunus uzņēmumus, izvēlēties optimālās darbības formas, rakstot biznesa plānus, kārtojot grāmatvedību un konsultējot nodokļu jautājumos. Tā iegūstot labu pieredzi grāmatvedībā un nodokļos.

Līdz 2018. gada beigām 7 mēnešus darbojos izaicinājumiem bagātā projektā ar ražošanas uzņēmumu, sniedzot galvenā grāmatveža un finansista pakalpojumus. Ieviesu pilnīgi no nulles budžetēšanas sistēmu, sagatavoju budžeta izpildi (ieņēmumi, izdevumi, pašizmaksa, naudas plūsma u.tml.) par 2018. gadu, sagatavoju nākamā gada budžeta plāna projektu.

Pieredze ar grāmatvedības programmām un to datu integrēšanu excel – Microsoft Dynamics AX, t.sk. ar Atlas, Zalktis, Tildes Jumis, Horizon, 1C.

KĀDI BŪS TAVI IEGUVUMI? SAKĀRTOTA UN PĀRREDZAMA FINANŠU SISTĒMA

Tu iegūsi instrumentu peļņas palielināšanai un uzņēmuma izaugsmei:

 1. Detalizētu pārskatu par peļņas vai zaudējumu dinamiku pa mēnešiem;
 2. Detalizētu pārskatu ar ieņēmumu veidu (projektu, preču vai pakalpojumu) klasifikāciju un dinamiku. Uzskatāmu pārskatu, kuri ieņēmumu veidi ir ienesīgākie,  ar atšifrējumu un dinamiku pa mēnešiem;
 3. Detalizētu pārskatu ar Administrācijas izmaksām, ar atšifrējumu un dinamiku pa mēnešiem;
 4. Detalizētu pārskatu ar Tiešām Mainīgām ražošanas izmaksām, kas sastāta tiešo pašizmaksu, ar atšifrējumu un dinamiku pa mēnešiem;
 5. Detalizētu pārskatu ar Pārējām ražošanas izmaksām, ar atšifrējumu un dinamiku pa mēnešiem;
 6. Detalizētu pārskatu par Tiešo un kopējo pašizmaksas dinamiku pa mēnešiem un izdevumu veidiem, uzzinot, kādas lielākās izdevumu pozīcijas sastāda pašizmaksu;
 7. Detalizētu pārskatu par tiešo naudas plūsmu, atšifrējumu pa pozīciju veidiem un pa mēnešiem;
 8. Gūsi patiesu priekšstatu, lai pieņemtu lēmumus, kādas izmaksu pozīcijas samazināt, lai palielinātu uzņēmuma peļņu;
 9. Manis sagatavotu komplicētu kopsavilkumu par uzņēmuma darbības rezultātu, tendencēm;
 10. Galveno finanšu rādītāju analīzi, salīdzinot ar iepriekšējo gadu;
 11. Grafikus (apgrozījuma dinamika, realizācijas apjomu dinamika (kg, tonnas, gab, utt.), pašizmaksas dinamika, Administrācijas un Ražošanas izmaksu sadalījums procentos.

UN VĒL

12. Lielisku iespēju sagatavotās excel formas ar datiem izmantot turpmāk savā uzņēmumā, mainot un pielāgojot grāmatvedības datus;

13. Saņemsi īpašas atlaides budžeta plāna izstrādei;

14. Saņemsi īpašas atlaides turpmākajā sadarbībā, kā arī īpašas priekšrocības konsultāciju saņemšanā!

DARBA PROCESS – SOLI PA SOLIM

 • Pēc pieteikuma formas aizpildīšanas mēs sazvanāmies un vienojamies par tikšanās laiku;
 • Līdz tam es iedodu sarakstu ar nepieciešamo informācijas, dokumentu un pārskatu sarakstu (Saraksts tiks precizēts pēc pirmās sarunas: vispārēja informācija par uzņēmumu, darbības veidu, ražošanas, pārdošanas procesu, cikliem, izmantojamiem resursiem, darbinieku skaitu, uzņēmuma specifiku, sadarbības vispārējiem nosacījumiem u.c., virsgrāmatas kopsavilkumu un atšifrējumu pa mēnešiem un gadu, grāmatojumu pārskats par gadu, bankas izraksts ar grāmatojumiem no grāmatvedības programmas, ieņēmumu – rēķinu reģistrs par gadu ar atšifrētu darījumu būtību, pamatojumiem, partneriem, apjomiem un cenu, gada operatīvo bilanci ar pozīciju atšifrējumiem. Detalizētāk vienosimies sarakstē vai klātienē.);
 • Tiek parakstīts līgums;
 • Tiek veikta priekšapmaksa 50% apmērā;
 • No līguma stāšanās spēkā dienas, priekšapmaksas un nepieciešamās informācijas saņemšanas brīža 3 nedēļas notiek darbs pie budžeta izstrādes un datu apkopošanas, paralēli komunicējot ar atbildīgo personu uzņēmumā, iegūstot papildus informāciju;
 • Ceturtajā nedēļā tiek iesniegts izskatīšanai pirmais budžeta atskaites variants, tiek sarunāta tikšanās, izrunātas nianses, uzdoti precizējoši jautājumi, vienojamies par nepieciešamajām korekcijām;
 • Sestās nedēļas beigās tiek iesniegts gala budžeta variants un sarunāta tikšanās, lai parakstītu pieņemšanas – nodošanas aktu;
 • Pēc galējā rēķina apmaksas uzņēmumam tiek iesniegts arī excel fails ar budžeta, pašizmaksas un naudas plūsmas sistēmu un formulām, lai atbildīgais darbinieks varētu izmantot turpmāk savā darbā un strādāt pēc sagatavotā parauga;